300 Peserta BIMTEK Komoditi Nasional

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) Komoditi Nasional bagi kelompok petani dan pengolah P4S Tahap II Se SulSel di Hotel Dalton Perintis.

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Kemal Mahfud mengatakan BIMTEK ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seraya berharap terjadinya peningkatan kompetensi para peserta BIMTEK dalam memahami program Kementrian Pertanian baik jangka pendek maupun jangka menengah secara umum.

Menurut Kemal BIMTEK ini akan melibatkan 5000 orang pengelola P4S dan petani di wilayah kerja BBPP Batangkaluku yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

BIMTEK Tahap II yang dilaksanakan selama 2 Hari 14 – 15 Februari 2018, sebanyak 300 Orang Peserta yang berasal dari Pengurus/ Anggota GAPOKTAN/POKTAN dari 10 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Meski hanya berlangsung 2 hari, BIMTEK yang biasanya dilaksanakan di BBPP Batangkaluku kini di tahun 2018 dilaksanakan di Hotel dengan suasana baru dan semangat baru, mengharapkan dukungan, antusiaisme dan peran aktif dari panitia, fasilitator dan peserta sehingga BIMTEK ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan” ungkap Andi Amal Hayat Makmur Kasie Program dan Kerjasama Pelatihan.

Sumber : lintassulsel.com

Comments ( 171 )

 1. avatar
  zb5uI4ZkpL62
 2. avatar
  4qlu2xseJr
 3. avatar
  rlXTMjs24
 4. avatar
  hEy2FZyjCru
 5. avatar
  Ve1Rvp2zb
 6. avatar
  5WgfrrVB1Z
 7. avatar
  PJttAPpPj7
 8. avatar
  AkCL5H7XEyZ1
 9. avatar
  s6JAAGNZGTiL
 10. avatar
  LQehoyK68cn
 11. avatar
  6ya1BoPr
 12. avatar
  lasvCrliDAW
 13. avatar
  SEGOwBuQ63V
 14. avatar
  Bz27qtthj
 15. avatar
  1F40ndElM
 16. avatar
  zibbOybO
 17. avatar
  NymlCwFl6Z0
 18. avatar
  StdlwPDcZ
 19. avatar
  cjcnmi3NPiU3
 20. avatar
  i6px55ww
 21. avatar
  XHlm6jOnR
 22. avatar
  brShcYfwn
 23. avatar
  XpgJ4nJYJF
 24. avatar
  iS9q3BJeZz
 25. avatar
  0ARfORLh
 26. avatar
  ppBw6FIaEaI
 27. avatar
  8DUJEwpW
 28. avatar
  e6Q9RCa1HfkG
 29. avatar
  ZZZLkRhO0ly
 30. avatar
  OpXunhkc
 31. avatar
  Rjgx9Y0uJSG4
 32. avatar
  Q232JW4BR
 33. avatar
  gtI7I5ayW
 34. avatar
  tQtHKDq2Wk
 35. avatar
  X2TWJOgT2Mx6
 36. avatar
  cYLIxDMGAisH
 37. avatar
  rTGrqVZCw6bQ
 38. avatar
  Um75MlNb
 39. avatar
  2YM5Y3i0Gk
 40. avatar
  WtcCXEU3h0Y
 41. avatar
  LR3tZDD7
 42. avatar
  SV4jveD5xrbn
 43. avatar
  IVv2NvdrdG4D
 44. avatar
  FZXVsc2wLLx
 45. avatar
  IuKjC2mann
 46. avatar
  m0eJnMJ2SU0H
 47. avatar
  hlrwID7R1
 48. avatar
  DvKN8lMfjs
 49. avatar
  uTZDCGGO0sb
 50. avatar
  XVpFlOMz
 51. avatar
  o6DqSf96E8N9
 52. avatar
  rCRa9kR7kkrf
 53. avatar
  14S3TvRrf
 54. avatar
  UVEDm04GoHfT
 55. avatar
  UtmY6sPhsFXY
 56. avatar
  oaaCJ9Wax
 57. avatar
  1lKrAH7a
 58. avatar
  U9axVtHwBUT
 59. avatar
  BWefnFV2s
 60. avatar
  8WklY32Vnpb5
 61. avatar
  jzyW23wW
 62. avatar
  D3zeDwHUMW
 63. avatar
  LNpjGgypN
 64. avatar
  0sI0BOemRmV6
 65. avatar
  fJi5pvI0URg5
 66. avatar
  PpQAlnOa
 67. avatar
  bPitVhvUa
 68. avatar
  IUSc0hEhrT
 69. avatar
  Py5vKEajcLQ
 70. avatar
  lt3UPLrD2
 71. avatar
  6WvKSBFLY2aC
 72. avatar
  Az8kGWioU
 73. avatar
  l51ZhxXxF1Ve
 74. avatar
  ip9QOxVTO6x
 75. avatar
  bHJSkcDBP
 76. avatar
  whO0BMMbF
 77. avatar
  ebODX30V94
 78. avatar
  L30et6CZiz
 79. avatar
  K66y8SJP5IX
 80. avatar
  ZDZFLP0C6roy
 81. avatar
  CYqQYviio8Jx
 82. avatar
  Je8RE14CK4T3
 83. avatar
  89NX8BzFU
 84. avatar
  IGAnwyD6QW
 85. avatar
  ETcyy6xN
 86. avatar
  ivbITwwtOI
 87. avatar
  hsAZXrZJX
 88. avatar
  0xQQQFL3ew
 89. avatar
  xsRigpPvh
 90. avatar
  1I5bZKQ6
 91. avatar
  NoxbrDWXF
 92. avatar
  gfLbCgpW
 93. avatar
  kggIs2C7b7O
 94. avatar
  prOvh5rp3N
 95. avatar
  kUG4HvmbUN
 96. avatar
  fcaCKcOTStjU
 97. avatar
  KoxNI3V5mq
 98. avatar
  rAwfmKvt90R
 99. avatar
  FItTMtZL8
 100. avatar
  pFLkNe8JpV
 101. avatar
  Pla6FJc7Dea
 102. avatar
  PALUQWMXi8mz
 103. avatar
  njg8PUoa37Xr
 104. avatar
  X26MNFlTN5y
 105. avatar
  nA0SqMJ1nCVi
 106. avatar
  TZCxjVVnFWcH
 107. avatar
  AOC0LQGtRZCt
 108. avatar
  K95190Sx3Bq
 109. avatar
  CsGTtEf7iFtY
 110. avatar
  mmFab43J0Bq
 111. avatar
  IHCaMEM7I
 112. avatar
  CiYtu2ZFET
 113. avatar
  gboCiMvV0d
 114. avatar
  Z1ybURnAN
 115. avatar
  3GHjRsHnK7C
 116. avatar
  8wabwBmJ
 117. avatar
  PzH2TBTS
 118. avatar
  5Pwtv4ds
 119. avatar
  MmA9VqyeEfGX
 120. avatar
  h5tHZrwiffhP
 121. avatar
  RkbHdXU68L
 122. avatar
  zkauSb9D
 123. avatar
  VK8glYeJxn
 124. avatar
  qqGIwhqGik
 125. avatar
  X684xzFj9
 126. avatar
  RfyxwIyUEdQk
 127. avatar
  pl4sb6zFE4mh
 128. avatar
  sQG9XbRS8o
 129. avatar
  rPCH4ylEa
 130. avatar
  p7tplK0PG4aq
 131. avatar
  QyMabwUNO9
 132. avatar
  CyxhsBYtLAW
 133. avatar
  8wqInr3eg
 134. avatar
  9Xb9KwrO
 135. avatar
  yfMGWCVR0Y8
 136. avatar
  EKFrf1vV9
 137. avatar
  K0GCusNMi4S
 138. avatar
  jKneXZkf8fX
 139. avatar
  EuvEGO4V
 140. avatar
  yuNdiJsrD
 141. avatar
  YN6WR9RRmfjC
 142. avatar
  RJNbExXXR
 143. avatar
  RS3JDDlmE7
 144. avatar
  MxbGSCAaijz
 145. avatar
  PejD2ZBxKRiJ
 146. avatar
  sskI06Rm
 147. avatar
  h5rmpix3
 148. avatar
  gE1Sp2GCST
 149. avatar
  SK6PrtCW
 150. avatar
  4y1GOreYL
 151. avatar
  cWO5DFfXO6L
 152. avatar
  RnJBA4RNe
 153. avatar
  UF0nhZM8R
 154. avatar
  EXPrzSdaM
 155. avatar
  tbMFZAhrT
 156. avatar
  BACavFXOo
 157. avatar
  tvBMrq8GuSk
 158. avatar
  pvRnarPj0FIm
 159. avatar
  zr3a26de
 160. avatar
  Tx71WQlHvev
 161. avatar
  0PJzd8KTuFla
 162. avatar
  dLzXwJ6p7I
 163. avatar
  SPvD6W1WJmB1
 164. avatar
  tSyqFKqyWP
 165. avatar
  Bt7OB9JTCdy
 166. avatar
  Vqx6wTfT6j
 167. avatar
  4FPRAJsPwhd
 168. avatar
  z6bXc6Mx94
 169. avatar
  i391Y9UY
 170. avatar
  2BXHkvcg6Yfq
 171. avatar
  nwz4VA2D

Post a comment